КАТЕРИНА БОШЕВСКА: ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ ПОТРЕБЕН НИ Е ЕВРОПСКИ НАЧИН НА ВОДЕЊЕ БИЗНИС, ЗАСНОВАН НА СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ

 26 March 2019

Катерина Бошевска
претседател на УО на Европската бизнис асоцијација

На нашиот пат кон ЕУ мораме да изградиме стандарди кои ќе ги почитуваме и практично ќе ги живееме. Мораме да се ориентираме повеќе кон суштината, а не само формално да ги исполнуваме барањата и предизвиците кои стојат пред нас. Токму во таа насока ќе делува ЕБА и на тој начин ќе го даде својот придонес. Верувам дека сега кога се отвори патот кон Европската унија, ЕБА ќе добие поизразена улога во самиот евроинтергациски процес.

Целосното интервју може да го прочитате на следниот линк:

https://kapital.mk/katerina-boshevska-za-pogolema-konkurentnost-potreben-ni-e-evropski-nachin-na-vodene-biznis-zasnovan-na-standardi-i-protseduri-2/?fbclid=IwAR2wXCGuKtUL8TSWiznfk5nI_iN1iJ_oa0H4bq2woU1QXjcNPXBcOp2rFjs