NEWS Legal

20.12.2021

1.ОПИС Европската бизнис асоцијација (ЕБА) бара кандидат кој ќе ја преземе улогата на извршен директор (ИД) почнувајќи од јануари 2022 година.   ИД рапортира на одборот на директори и го води спроведувањето на годишните работни планови на организацијата, во согласност со визијата и мисијата на ЕБА. Тој/таа се поврзува со релевантните владини органи, меѓународни организации […]

Read more
30.01.2020

Денес, Претседателот и Извршниот директор на ЕБА, г-ѓа Катерина Бошевска и г-дин Димитар Ристовски, остварија средба со г-ѓа Мила Царовска, Заменик-Претседател на Владата на РС Македонија за економски прашања. На средбата беа дискутирани повеќе прашања. Акцентот се задржа на измена на повеќе закони кои се од суштинско значење за бизнис секторот како на пр. Законот […]

Read more
07.06.2019

Потребата од воведување на дуалното образование како комбинација на практични вештини, теоретски знаења и клучни компетенции и воспоставување рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката на стручни, квалификувани и лесно вработливи кадри, беше целта за организирање на трибината: „Предизвици за подобрување на дуалното образование – идни чекори“, организирана од страна на  Европската бизнис асоцијација во соработка со […]

Read more
11.04.2019

Денес, делегација на Европската бизнис асоцијација, предводена од Претседателот на ЕБА, г-ѓа Катерина Бошевска, заедно со г-дин Радош Вукиќевиќ и г-дин Арбен Абдурахмани, Потпретседатели на ЕБА, и г-дин Димитар Ристовски, Извршен директор на ЕБА, оствари средба со г-дин Бујар Османи, Заменик на претседателот на Владата на РСМ, задолжен за европски прашања. На средбата, која помина […]

Read more